Kwaliteit deel 1: De Ecologische voetprint en meer: Plastic of glas?

Kwaliteit deel 1: De Ecologische voetprint en meer: Plastic of glas?

De Ecologische voetprint en meer: Plastic of glas?

Hoe kun je voedingssupplementen het beste verpakken: in glas of in plastic? Deze vraag blijkt relevanter te zijn dan de meeste mensen verwachten. Lamberts kiest heel bewust voor plastic. HDPE-plastic (hoge dichtheid polyetheen) om precies te zijn. De belangrijkste argumenten om te kiezen voor HDPE zijn:

 • HDPE- plastic is een betere keuze omdat:
  • De ecologische voetprint, bij vergelijkbaar gedrag van de mens, fors lager is dan die van glas
  • Het materiaal 100% recyclebaar is
  • Het gewicht van het materiaal zeer laag is
  • De sterkte van het materiaal zeer hoog is
  • De vocht barrière van het materiaal uitstekend is

HDPE is niet alleen robuust en stevig genoeg om de kwaliteit en versheid van onze producten te garanderen. Het is ook superlicht, waardoor de supplementen in HDPE-plastic veel efficiënter te transporteren zijn (minder voertuigen en minder brandstof) dan supplementen in glas.

Plastic verpakkingen, waaronder flacons van HDPE-plastic, kun je in de meeste gemeenten apart inleveren, vaak samen met metalen verpakkingen (blikjes) en drinkpakken. De gemeente haalt het aan huis op, of je brengt het zelf naar een container in de buurt. Voor de zak of bak waar je je plastic verpakkingen, blik en drinkpakken in gooit wordt vaak een afkorting gebruikt: pmd of pbp.

Glas lijkt op het eerste oog misschien nog prima te recyclen en veel mensen hebben het idee dat glas beter is dan plastic. De werkelijkheid is echter iets anders, omdat er bij nader inzien toch nog wel “enkele addertjes onder het gras” blijken te zitten:

 

 • Energie:
  • De productie van glas vraagt om enorm veel energie. Het smelten van zand, soda en kalk kost veel energie. Het mengsel moet minstens tot 1.600-1.700° C verhit worden om glas te kunnen produceren. De uitstoot van CO2 is navenant hoog.
  • Voor de recycling van glas is bijna evenveel energie (-15%) nodig als voor het smelten van zand.
 • Broeikasgassen:
  • Glas produceert meer dan 3x meer broeikasgassen dan plastic
 • De glazen pot
  • Is zwaar en breekbaar
  • Heeft een deksel nodig: dit deksel is vrijwel altijd gemaakt van plastic of aluminium

 

Imago glas versus plastic
Waarom is er toch ondanks de bovenstaande zwaarwegende factoren zo veel weerstand tegen plastic? Willen we minder afval in onze vuilnisbak of kijken we naar de gehele milieu impact? De kenners zeggen er dit over:

 

Velt:
Glas is een product dat van natuurlijke grondstoffen (o.a. zand) gemaakt wordt. Veel consumenten ervaren glas daardoor als natuurlijk (weinig schadelijk). 
Plastic heeft, ondanks gunstiger LCA-studies, een synthetisch gefabriceerd aura

Milieu Centraal:
Plastic is in veel gevallen beter voor het klimaat dan glas. Of dat zo is, hangt af van het verschil in gewicht tussen de verpakkingen: een plastic-fles is beter voor het klimaat als de fles minstens 6 keer zo licht is als glas. Dat blijkt in veel gevallen zo te zijn.
Plastic heeft een imagoprobleem, glas niet.

Nederland Schoon:
Het probleem van zwerfafval is bovenal de glazen fles. Het duurt wel een miljoen jaar voordat een fles van glas vergaan is.

 

Wanneer Lamberts onverhoopt zou besluiten om te gaan verpakken in glazen potten heeft dat dus forse nadelige consequenties voor het milieu:

 • Gewicht

Het gewicht van alle potten bij elkaar zou toenemen met maar liefst 620 ton per jaar (=80 Londense bussen). Dit is dan nog exclusief de extra verpakking die nodig is om te voorkomen dat het glas breekt tijdens het transport.

 • Recycling

HDPE is zeer goed recyclebaar. Het is zelfs één van de eenvoudigste polymeren, die wereldwijd kunnen worden gerecycled. Het recyclen van onze potten heeft tal van voordelen:

 • Het veel kostenefficiënter en duurzamer om een product van gerecycled HDPE te maken dan om 'nieuw' plastic te produceren. HDPE wordt immers, net als veel andere kunststof polymeren, gemaakt met behulp van fossiele brandstoffen. Recycling van dit materiaal vermindert daarom de uitstoot en bespaart op eindige hulpbronnen.
 • HDPE is nauwelijks biologisch afbreekbaar. Het duurt eeuwen voordat het is afgebroken. Daarom is het eveneens belangrijk dat deze verpakking wordt gerecycled en opnieuw wordt gebruikt. De biologische afbraak van glas duurt trouwens nog langer: een miljoen jaar.
 • Een derde belangrijk punt is dat HDPE, dankzij haar flexibiliteit boven het smeltpunt, gebruikt kan worden voor de productie van tal van nieuwe producten, zoals speelgoed, touw, prullen bakken, vuilnisbakken en leidingen.
 • De ecologische voetprint glas is hoger dan die van HDPE en plastics
  • Mede dankzij bovenstaande punten is de voetprint van de productie van glas is aanzienlijk hoger dan die van HDPE (zie tabel hieronder)


Lamberts zal dat besluit dus nooit nemen. Bovendien blijft ook de kunststofrecyclingindustrie zich ontwikkelen Het innoveert doorlopend met als doel de recycling verder te optimaliseren. Ter illustratie: in de afgelopen 5 jaar werkte Lamberts we nauw samen met onze fabrikanten, om het gewicht van plastic dat werd gebruikt te kunnen verminderen. Deze samenwerking leidde er uiteindelijk toe dat met succes het containergewicht met 10% is verlaagd. Dit betekende een besparing op van maar liefst 4 ton plastic per jaar.


De milieu-impact van diverse verpakkingsmaterialen: Plastic is milieuvriendelijker dan glas!

Om dat goed te kunnen beoordelen is gekeken naar alle cijfers voor productie en transport uitgedrukt in ecologische voetafdruk (globale vierkante meter = gm2) en koolstofvoetafdruk (kg koolstof-equivalent = kg Ceq) per kg verpakking. Uit diverse studies blijkt dat de milieu impact van de levenscyclusanalyse (LCA) van divers verpakkingsmaterialen als volgt is:

Bron: Ecolife

 

Wat is HDPE-kunststof?

HDPE staat voor High Density Polyethyleen. Het is een ondoorzichtige thermoplast op basis van petroleum, die zeer duurzaam is en goed bestand tegen hitte, prikken en stoten. Het is daarnaast ook goed bestand tegen corrosie en microbiële groei.
HDPE wordt gemaakt door ethaan af te leiden uit ethyleengas. Vervolgens wordt het ethaan verwarmd, gemengd met benzeen en blootgesteld aan Uv-straling om het polymerisatieproces te katalyseren. Het polymeer wordt in bordvormige vormen gegoten en op laag vuur gekookt om zuurstof te verwijderen.
De platen worden gekoeld verzonden als grondstof voor het maken van een verscheidenheid aan producten, van plastic vaten en transportvaten tot wasmiddelcontainers en gezichtsprothesen.
HDPE heeft een hoger smeltpunt (160°F) dan veel andere kunststoffen, waardoor het uitzonderlijk stijf en stabiel blijft wanneer het afgekoeld is. Wanneer het echter boven het smeltpunt wordt verwarmd, is het zeer kneedbaar.

Wat zoek je?

Jouw winkelwagen