Geheugen

Geheugen

Het geheugen is ons vermogen om informatie te onthouden. Het omvat drie belangrijke aspecten, namelijk de opslag, het vasthouden of bewaren en het terugzoeken van informatie. Leren is het proces waardoor nieuwe kennis en vaardigheden in de hersenen wordt opgeslagen. Vergeten is het proces waardoor informatie in het geheugen verloren gaat. Het is een normaal proces dat alle mensen overkomt.

We kunnen allerlei soorten zaken onthouden, niet alleen teksten, maar ook beelden, kleuren, geluiden en zelfs geuren en gevoelens. Om wat beter te kunnen onthouden gebruiken we soms een ezelsbruggetje. Sommige indrukken worden maar voor korte tijd, en andere indrukken voor zeer lange tijd onthouden. Door oefening kan het geheugen worden verbeterd.

We onderscheiden verschillende vormen van geheugen. Er zijn twee verschillende soorten indelingen:

  • De eerste en meest bekende indeling is gebaseerd op het aspect tijd of duur (zintuiglijk, korte-termijn- en lange-termijn geheugen).
  • Een tweede indeling is gebaseerd op het aspect beleving, of het geheugen bewust of onbewust is.

Indeling gebaseerd op tijd:

Korte-termijn geheugen

Het korte-termijn geheugen is het geheugen voor informatie die op dit moment en voor korte tijd wordt onthouden. Het heeft een kleine capaciteit. Een goed voorbeeld is het onthouden van een klein boodschappenlijstje. Soms gebruikt men hiervoor ook de term werkgeheugen.

Lange-termijn geheugen

Het lange-termijn geheugen is het geheugen voor informatie die permanent in de hersenen is opgeslagen, maar die niet altijd bewust wordt ervaren. Het heeft een zeer grote capaciteit. Ook kennis en vaardigheden worden tot het langetermijngeheugen gerekend. Hierbij worden doorgaans de volgende drie processen onderscheiden.

Vergeten is het proces waardoor informatie in het geheugen verloren gaat, of niet meer teruggevonden kan worden. Ook kan oude kennis 'overschreven' worden door nieuwe kennis. Dit noemt men interferentie. Bij beschadiging of aftakeling van de hersenen (zoals bij dementie) treedt echter het omgekeerde op: recente informatie wordt niet opgeslagen/onthouden, terwijl van oudsher geautomatiseerde handelingen en lang geleden geleerde gegevens nog beschikbaar blijven.

Geheugenstoornissen

Globaal kan daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen stoornissen in het kortetermijngeheugen (recente gebeurtenissen niet kunnen onthouden) en het langetermijngeheugen (vroegere gebeurtenissen niet kunnen onthouden). In het tweede geval spreekt men ook wel van amnesie. Ook bij normale veroudering en in sterkere mate bij ouderdomsziektes zoals de ziekte van Alzheimer en het syndroom van Korsakov is er sprake van progressief geheugenverlies. Bij gezonde oudere mensen lijkt vooral het kortetermijngeheugen minder goed te functioneren. Echter ook het langetermijngeheugen van (zowel jonge en oudere) gezonde mensen kan hen tijdelijk in de steek laten, zoals wanneer we niet op een bepaald woord of naam kunnen komen, maar het wel op het puntje van de tong ligt. Bij het ouder worden wordt het vooral lastiger nieuwe informatie in ons geheugen op te slaan. 

Geheugentraining

Wist u dat u uw geheugen kunt trainen?
Uit onderzoek is gebleken dat u mentaal langer fit kan blijven door regelmatig uw geheugen te trainen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld spelletjes te spelen zoals Sudoku of kaartspelen (zoals patience).

Kruiden voor uw geheugen

Er zijn enkele kruiden beschikbaar die uw geheugen en cognitieve functies prima kunnen ondersteunen.
Onder de cognitieve functies worden alle processen verstaan die betrokken zijn bij het opnemen en verwerken van informatie.
Belangrijke kruiden zijn o.a. Ginkgo en Melisse

 

Gingo bilobaMelisse officinalis

Ginkgo biloba (Japanse tempelboom)

De Japanse tempelboom, ook wel ginkgo genoemd (Ginkgo biloba) is een boom uit de familie Ginkgoaceae en is oorspronkelijk afkomstig uit China. De plant wordt gezien als een levend fossiel omdat het de enig overgebleven soort is van zowel het geslacht Ginkgo als de familie Ginkgoaceae. 

De 'vruchten' van de Japanse notenboom zijn botanisch gezien de zaden. De inhoud van de zaden worden in China en Japan beschouwd als delicatesse, waaraan bovendien tal van heilzame werkingen wordt toegeschreven.

In Japan wordt de boom als een god vereerd. De Japanse tempelboom staat symbool voor onveranderlijkheid, hoop, liefde, toverkracht, tijdloosheid, en een lang leven.

Refreshall

Lamberts gebruikt een ginkgo van farmaceutische kwaliteit en zorgvuldig gekozen kruiden, samen met geselecteerde B-vitaminen en jodium welke bijdragen tot normale neurologische en psychologische functies en voor het behoud van normale cognitieve functies.

What are you looking for?

Your cart